Er zijn veel jongeren die vroegtijdig een rijbewijs willen halen. Daarom beginnen al veel jongeren, vanaf het moment dat ze 16,5 jaar zijn, met het volgen van rijles in Schiedam. Als ze 18 jaar zijn, kunnen ze, als ze het rijbewijs gehaald hebben, zelfstandig autorijden. Tijdens hun 17de jaar mogen ze al het rijexamen afleggen. Ze moeten daarvoor natuurlijk ook eerst het theoretisch gedeelte met een goed gevolg hebben afgesloten. Wanneer je in Schiedam, of in de omgeving daarvan woont, is het verstandig om een rijschool in de buurt daarvan te nemen. Omdat rijlessen niet goedkoop zijn kun je, om de prijs te drukken, gebruik maken van een van de aangeboden pakketten. Wanneer je in een keer voor 30 lessen betaald, is dat goedkoper dan dat je voor iedere les afzonderlijk betaald. Je zou ook een pakket kunnen kiezen waarbij je voor een vast bedrag gegarandeerd je rijbewijs haalt. Dat is ook het geval als je een of meerdere malen zakt. Dat is dan het risico voor de rij instructeur met wie zo’n afspraak maakt.

Rijbewijs Schiedam

Je kunt met je rijlessen met 16,5 jaar beginnen. Als je 17 jaar bent mag je met de rijlessen in Schiedam je rijexamen afleggen. Daarbij moet je wel je theoriecertificaat in handen hebben. Je moet ook een Eigen verklaring naar waarheid invullen. Je kunt dit papier bij het CBR kopen. Op het formulier wordt onder andere gevraagd of je geestelijk en lichamelijk in staat bent om auto te kunnen rijden. Ook moet je de medicijnen aangeven die het rijgedrag kunnen beïnvloeden. Is dat het geval dan mag je geen autorijden. Wanneer je 17 jaar bent en je hebt je rijexamen met goed gevolg afgelegd mag je met een begeleider autorijden. Zolang je niet zelfstandig mag autorijden moet je de begeleiderspapieren bij je hebben.Ook moet je je altijd aan de regels houden die worden opgelegd.

Rijlessen-auto